Aanmelding Opleiding Mountainbike instructeur

Bedankt voor jouw aanmelding. Leuk dat je bij ons de opleiding tot Mountainbike Instructeur komt volgen.

Persoonlijke gegevens

Voor- en achternaam deelnemer

Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)

Mobiel telefoonnummer

Email

Leeftijd

Geslacht

Is er een medische aandoening die van belang is te weten (bijv diabetes, hartaandoening)?

Voor welke opleiding wil je je inschrijven?

Aan wie mogen wij de factuur sturen?

Indien de opleiding wordt betaald door een ander dan jijzelf, vermeld dan het complete factuuradres in de opmerkingen inclusief naam, telefoonnummer en email van een contactpersoon

Gegevens met betrekking tot het mountainbiken

Hoeveel jaar mountainbike ervaring heb je?

Hoevaak mountainbike je op dit moment?

Waarschuwen in geval van nood

Naam

Telefoonnummer

Tot slot

Opmerkingen of vragen?

Ik ben mij ervan bewust dat mountainbiken een sport is met een bepaald risico. Ik neem op eigen verantwoordelijkheid en geheel voor eigen risico deel aan de opleiding tot Mountainbike Instructeur. Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ik verklaar akkoord te zijn met alle hierin gestelde voorwaarden.


Reacties zijn niet toegestaan.